Skogbruksplan

En skogbruksplan gir skogeieren informasjon om mengden tømmer i skogen, nøkkelbiotoper og forslag til tiltak i skogen.

På Hadeland er man nå i gang med en skogbruksplanlegging, som gir alle skogeiere anledning til å bestille ny skogbruksplan.

Alle skogeiere har fått tilsendt informasjon om skogbruksplanlegginga.

De som har mer enn 100 dekar produktiv skog bør bestille ny plan. Da får de oppdaterte opplysninger om skogen sin, både når det gjelder mengden tømmer i skogen, nøkkelbiotoper og forslag til tiltak i skogen.

Bestill på nett eller send inn skjema
hjemmesidene til Mjøsen kan dere bestille ny plan.

Dere kan alternativt fylle ut dette skjemaet, og sende det til Mjøsen på epost til rune@mjosen.no eller til Mjøsen, Postboks 84, 2601 Lillehammer.

Vær nøye med å sjekke om grenser og teiger er korrekt i gardskart.no.

Dersom dere er usikker på noe, så ta kontakt med de skogbruksansvarlige på Landbruksontoret.

Kostnader
Kostnadene for en plan er ca. kr 4.000,- for en 200 dekar stor skogeiendom, ca. kr 8.000,- for 500 dekar og ca. kr 13.000,- for 1.000 dekar.

Vi håper på 50 % statsbidrag, så da blir utlegget til skogeieren sannsynligvis bare det halve.

Resten av kostnadene kan dekkes av skogfond med skattefordel. 

Publisert
30.03.2015
Sist endret
12.10.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00