Skogbruksansvarlige på Landbrukskontoret

Helge MidttunHelge Midttun
Tlf. 61 33 84 87
Skogsbilveger, søknader om bygging av traktorveger, bioenergi, bruk av tre i bygg og områdetaksten for Hadeland.
E-post: helge.midttun@gran.kommune.no

 

Jan JansenJan Jansen 
Tlf. 61 33 84 56 / 93 02 81 31 
Viltforvaltning, Oslomarka - hogst, skogkultur og skjøtsel - forhåndsgodkjenning, foryngelses- og ungskogpleiekontroll, skogfond, nærings- og miljøtiltak i skog og skolekontakt.
E-post: jan.jansen@gran.kommune.no

Publisert
26.06.2013
Sist endret
09.12.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00