Landbruksvei, skogsbilvei og traktorvei - bygging, opprusting og vedlikehold

Alle nye skogsveier/landbruksveier som er mer enn 150 m i veilengde eller 450 m2 i omfang, må du søke om tillatelse for å bygge.

Opprusting
Ved opprusting og bygging av skogsbilvei/landbruksvei, ytes det statstilskudd i tillegg til at skogfond kan brukes.

Dette tilskuddet må du søkes om i forkant. Du søker om bygging på skjema LDIR-902 og tilskudd på LDIR-903

Dersom du ønsker å bruke skogfond til opprusting av vei, må du sende søknad til Landbrukskontoret, og saken behandles etter Landbruksveiforskriften

Vedlikehold av vei
Kostnader til vedlikehold av skogsbilveier/landbruksveier inntil kr 4,- pr. løpemeter kan dekkes av skogfond, når faktura eller annen dokumentasjon for arbeidet oversendes.

Dersom du antar at vedlikeholdsutgiftene blir mer enn kr 4,- pr. løpemeter, må dette godkjennes av Landbrukskontoret på forhånd. Det er nok å sende en enkel epost til Helge Midttun om dette.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om søknadsprossessen og tilskudd på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider. Håndboka "Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse", utgitt av Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet, gir også en del nyttig informasjon.

Har du spørsmål, kan du kontakte Landbrukskontoret.

Publisert
28.06.2016
Sist endret
28.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00