Skogbruk

Skogen dominerer arealet på Hadeland.

Forskjellige høydelag, klima, voksesteder, elgbeiting og eiendomsstruktur gir grunnlag for et variert skogbilde og mange utfordringer innen skjøtselen. En varierende geologi påvirker både kostnadene ved vegbygging og sunnhetstilstanden i granskogen.

Kontaktinformasjon til skogbruksansvarlige på Landbrukskontoret

Informasjon om sentrale temaer

Publisert
27.07.2011
Sist endret
16.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00