Fra jord til bord på Hadeland

Er du interessert i lokal mat?

Landbrukskontoret for Hadeland, Fylkesmannen fra Oppland og Landbrukets fagråd fortsetter med sin satsing på lokalmat fra Hadeland.

Interessen og etterspørselen etter lokalprodusert mat er økende og på Hadeland ligger forholdene godt til rette for en slik produksjon.

Fremover vil det arrangeres blant annet møter, studieturer og kurs. Invitasjoner til disse deles her på Landbrukskontorets hjemmesider, på Landbrukskontorets facebookside og på mail. 

Vil du motta mail med slike invitasjoner og annen informasjon, si ifra. Send gjerne en mail til Gro Vestues på Landbrukskontoret.

Aktiviteter

2018  
Lokalmatutsalg under SkøyteNM på Jevnaker 13.-14. januar
2017  
Julemarked på Hadeland folkemuseum 25.-26. november
Lokalmatutsalg under Potetfestivalen 14.-16. september
Lokalmatutsalg under Sommertoget til Gran 25. juli
Lokalmatutsalg under SkiNM på Lygna 2.-5. februar
2016  
Julemarked på Hadeland folkemuseum 3. desember
"Torgdag" for lokalmatprodusenter i Gran  24. september
Lokalmatutsalg under Potetfestivalen 8-10 september
Mat og landbruk på Hadeland - konferanse på Thorbjørnrud 23. januar
2015
Julemarked på Hadeland folkemuseum 5. desember
"Torgdag" for lokalmatprodusenter på "Tråkket" i Gran 5. september

Fagmøte med tema "Hva må til for å bli lokalmat-produsent?"

21. januar
2014  
Fagmøte om "Eksotiske grønnsaker" 15. september
Studietur til "Eventyrsmak" i Buskerud og Ask gård på Ringerike  29. august
Fagmøte om produksjon av lokalt kjøtt 24. mars

 

Om produksjon av lokalmat
Er du interessert i å produsere lokal mat, kan det være mye du lurer på.

Innovasjon Norge forvalter Bygdeutviklings-midlene (BU-midler) og herfra kan man få støtte til oppstart. En slik søknad sendes til kommunen, så ta kontakt med Kjersti Andresesen på Landbrukskontoret, for hjelp til dette. Innovasjon Norge har også en egen satsing på lokalmat og grønt reiseliv.

Kari Isingrud, som er etablererveileder for Hadeland, kan hjelpe deg med å lage en forretningsplan.

Nofima har fem ulike kompetansenav i Norge, hvor Hadeland tilhører navet for Øst-Norge. De arrangerer blant annet kurs, seminarer og studieturer, og kan bidra med veiledning innenfor mye av det som må på plass for å være en lokalmat-produsent. De har også en besøksordning, hvor man kan få besøk av en rådgiver, som kan komme med konkret hjelp til din produksjon.

Matmerk hjelper deg med markedstjenester

Mattilsynet har et regelverk du som produsent må kjenne til. 

Et produsentnettverk kan være til veldig god hjelp og støtte for både nye og gamle produsenter. Her på Hadeland har vi Mat fra Hadeland.

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med Kjersti Andresen eller Gro Vestues på Landbrukskontoret.

Publisert
21.11.2014
Sist endret
20.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00