Prosjekter

Her kan du lese om planer og prosjekter som Landbrukskontoret for Hadeland er involvert i.

"Fra jord til bord på Hadeland"

Er du interessert i lokal mat? Landbrukskontoret for Hadeland, Fylkesmannen fra Oppland og Landbrukets fagråd arbeider nå med en satsing på lokalmat fra Hadeland. 


Eksotiske grønnsaker

For femte året på rad anlegger vi et forsøksfelt med eksotiske grønnsaker på Granavollen. 


Kom inn på tunet på Hadeland  

«Inn på tunet» er en fellesbetegnelse som brukes om ulike
omsorgs-, opplærings- og aktivitetstilbud som tilbys på et gardsbruk.

Målet med prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» var å jobbe for å få flere, bedre, varige og mer synlige IPT-tilbud på Hadeland og at disse skulle være attraktive for «kjøperne». Prosjektbeskrivelsen kan leses her.

I slutten av 2013 ble prosjektet avsluttet og endelig rapport kan leses her.

Mer informasjon om Inn på tunet finner du Matmerk sine hjemmesider.


Jøtt Godt! - Økologisk mat fra Hadeland

Jøtt Godt! - Økologisk mat fra Hadeland er nå avsluttet. Hensikten med prosjektet var å øke produksjonen og forbruket av økologiske varer på Hadeland. 

Publisert
27.07.2011
Sist endret
07.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook