Vellykket samling for nye og unge i landbruket

Landbrukets Fagråd, ved Faggruppe Ung, inviterte til samling for nye og unge i landbruket lørdag 25. mars på Thorbjørnrud Hotell.

36 personer i alderen 19 til 37 år hadde tatt turen til Thorbjørnrud for å delta på samlinga og her stod ulike aktiviteter på programmet.

Det var foredrag om landbrukspolitikk, fagorganisering og utdanningsmuligheter i landbruket, og det var gruppearbeid hvor deltakerne ble fordelt på 5 grupper for å jobbe med spørsmål og bli bedre kjent. I tillegg var Marthe Bogstad, Tåle Willerud og Tor Jakob Solberg invitert for å holde foredrag, under tittelen «Hva gjorde jeg?». Disse er alle tre yngre bønder som har satset i landbruket. 

Det var også satt av litt tid til informasjon fra Landbrukskontoret for Hadeland, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og fra Felleskjøpet.

Under middagen på slutten av dagen var det en markering og overrekkelse av en påskjønning til sju personer som har gjennomført voksenagronomutdanning eller vanlig agronomutdanning i videregående skole de siste årene.

Tilbakemeldinger om samlinga sier at deltakerne var godt fornøyd med arrangementet. 

Publisert
31.03.2017
Sist endret
20.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook