Undersøkelser i innsjøer sommeren 2018

Fylkesmannen i Oppland skal ta vannprøver i en rekke innsjøer på Hadeland i løpet av sommeren 2018. De skal bruke båt med elektrisk motor, noe det er gitt tillatelse til.

I løpet av sommeren 2018 skal Fylkesmannen ta månedlige prøver av flere innsjøer på Hadeland. De skal ta prøver av plankton og vannkjemi. Innsjøene som de skal ta vannprøver i er stort sett i kategorien utvalgt naturtype kalksjø.

For å ta vannprøvene på rett sted og på mest effektive måte, ønsker fylkesmannen å benytte båt med elektrisk motor. Både Gran, Lunner og Jevnaker kommune har gitt tillatelse til bruk av elektrisk motor i dette tilfellet, siden det er et særlig tilfelle og en vurderer det slik at i dette unntakstilfellet vil det ikke medføre vesentlig skade eller ulempe å benytte en elektrisk motor som er relativt stillegående.

Innsjøene det skal tas prøver i er følgende: Skirstadtjern, Glorudtjern, Øvre og Nedre Falangtjern, Sverigetjern, Bråtatjern, Velotjern, Orentjern, Markatjernet, Korsrudtjern, Rokotjern, Øyskogtjern, Kruggerudtjern, Stumnetjern, Elgsjøen, Kalvsjøtjern, Hallomtjern, Vassjøtjern, Kjevlingen, Storetjern, Kårstadtjern, Bråtåtjernet, Vientjern, Raknerudtjernet, Langtjern, Breidtjernet, Oksetjern, Elgtjernet, Grunningen, Stortjernet og Jarenvatnet.

Publisert
08.06.2018
Sist endret
11.06.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook