Søknad om støtte til fisk, vilt og friluftslivtiltak

Gran kommune har et eget fond som er øremerket tiltak for fremme av fisk, vilt og friluftsliv.

Dersom din forening eller ditt lag har planer om å gjennomføre et prosjekt knyttet til fisk, vilt eller friluftsliv i 2017, kan du lese mer om fondet og søknadskriteriene her. 

Eller du kan ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland, på tlf. 61 33 84 00.

Frist for å søke støtte fra fondet er 1. mars.

Publisert
13.02.2018
Sist endret
13.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook