Møte ang. forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag

Torsdag 1. februar kl 19 -21 arrangeres det møte om forskrift om motorferdsel på Randsfjorden og andre vann i kommunen.

Kommunene Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land har satt i gang arbeid med å utarbeide en ny felles forskrift for motorferdsel på Randsfjorden.

Hovedformålet med forskriften er å få vedtatt et sett med felles, og lett forståelige regler for motorferdsel på hele Randsfjorden, uavhengig av kommunegrensene.

Hjemmelen for en slik forskrift er motorferdselloven § 4. Med motorferdsel menes alle typer motoriserte fartøyer. En viktig del av arbeidet med forskriften vil være avveininger mellom ulike brukerinteresser på Randsfjorden. 

Forskriften vil også inneholde en del med regler for motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune. 

Foreløpig utkast til forskriften finner du her. Del A inneholder bestemmelser for Gran kommune, mens del B er fellesdelen for Randsfjorden. 

Det er viktig at vi så tidlig som mulig får gode innspill til arbeidet, derfor inviteres alle interesserte til et informasjonsmøte:

Torsdag 1. februar 2018 kl. 19 - 21 i kommunestyresalen på Gran rådhus, Jaren

På møtet vil representanter fra administrasjonen i alle kommunene informere om bakgrunnen for forskriftsarbeidet for motorferdsel på Randsfjorden. Det er ønskelig at det kommer spørsmål og innspill til forskriften. 

I del to av møtet vil det bli gruppevis arbeid med innspill til hver enkelt kommune sitt forskriftsarbeid for motorferdsel på vann og vassdrag.

Gi gjerne beskjed om du kommer til: gro.vestues@gran.kommune.no

Har du noen spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Gro Vestues på tlf 61 33 84 38 eller per mail gro.vestues@gran.kommune.no.

Publisert
09.01.2018
Sist endret
16.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook