Fiske/turstien langs Vigga i Gran sentrum
Fiske/turstien langs Vigga i Gran sentrum

Kartlegging av kantsoner langs vassdrag

Vannområde Randsfjorden, Landbrukskontoret for Hadeland og de tre hadelandskommunene samarbeider om å kartlegge status på kantsonene langs vassdrag på Hadeland.

En del av kartleggingen skjer ved å studere nye flyfoto, men en del befaringer må også gjennomføres.

Disse vil gjennomføres fram til våren 2018.

Vi vil starte med å kartlegge Vigga, kalksjøer og andre litt større elver på Hadeland. 

De som er på befaring vil kun ferdes i utmark, eller på innmark som er frossen eller snølagt, jmf. friluftslovens § 3. 

Kartleggingen vil ende opp i en rapport og vil være en beskrivelse av nåværende status. 

Kantsoner langs vassdrag (som innsjøer, bekker og elver) er svært viktig for å sikre bredden mot utrasing og forurensing. I tillegg er kantsonene viktige leveområder for planter og dyr, og et positivt landskapselement.

Vi ønsker derfor å gjennomføre denne kartleggingen for å få en oversikt over dagens tilstand på Hadeland. 

Har du noen spørsmål eller innspill til dette arbeidet, må du gjerne ta kontakt med Håvard Lucasen i Vannområde Randsfjorden eller Gro Vestues på Landbrukskontoret. 

Publisert
10.11.2017
Sist endret
15.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook