Jordprøvesesongen 2017 er i gang!

Landbrukskontoret låner ut utstyr og ekspederer jordprøver til Eurofins også i år.

Jordprøvebor og prøveesker kan hentes og leveres i kommunetorget på Gran rådhus.

Første innsendingsdag er 5. oktober, og så fortsetter vi annenhver uke til og med 30. november.

Husk at

  • alle boksene skal merkes med skiftenummer og navn på den som skal betale fakturaen
  • alle boksene skal være helt fulle
  • det skal fylles ut et rekvisisjonsskjema

Ved vanlig analyse for gjødslingsplan, uten at det er mistanke om mangelsykdommer, kan en krysse av for «Pakke 1» på rekvisisjonsskjema. Denne analysen inneholder nødvendige analyser for gjødslingsplan (pH-verdi, P-Al og K-Al), og koster kr 200 + mva.

Vi minner forøvrig om at jordprøver bør tas hvert 5. til 8. år i henhold til forskrift om produksjonstilskudd.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Jens Olerud på Landbrukskontoret. 

Publisert
20.09.2017
Sist endret
29.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook