Invitasjon til møte: "Kvinner + Landbruk = Sant"

Landbrukets fagråd inviterer alle landbruksinteresserte kvinner til en spennende kveld på Helgaker gård.

Tid: Torsdag 23. mars kl. 19.00
Sted: Helgaker gård, Jorstadlinna 25, 2750 Gran

Hadelandsbonden 2020 er en satsing for å sikre rekruttering til landbruksnæringa. I den forbindelse er det viktig at vi har aktive kvinner som har et engasjement for landbruket og landlivet. «Kvinner + Landbruk = Sant» skal være en møteplass hvor vi kvinner kan ta opp å diskutere tema som engasjerer oss.

Torsdag 23. mars er temaet «livet på landet» og næringsutvikling. Vi får besøk av Kjersti Myhre, redaktør av bladet «Lev landlig», som hadde en eventyrlig opplagsvekst i fjor. Vi vil få høre om hva hun tenker om den store interessen det er for «livet på landet», og kanskje hun kan åpne øynene våre litt - slik at vi ser hvilke ressurser vi har rundt oss!

I tillegg vil Liza Franke fra Lizas småbruk, Elisabeth Faye Gaarder fra Helgum Gård, og Knut Helgaker fra Helgaker Gård, fortelle om sine «landlige» etableringer på Hadeland.    

Program

  • Velkommen til Kvinner + Landbruk = Sant
  • Kjersti Myhre fra «Lev landlig»: «Hva er det med dette livet på landet?»
  • Tre gründerhistorier fra Hadeland; Lizas småbruk, Helgum gård og Helgaker gård
  •  God tid til spørsmål og meningsutveksling, kaffe og kringle

Påmelding innen tirsdag 21. mars på e-post til kjersti.andresen@gran.kommune.no eller på SMS til 415 24 840.

Deltageravgift på kr 100,- betales ved inngang, inkluderer servering og foredrag. 

Lizas småbrukElizabeth GaarderKjersti fra Lev Landlig

Publisert
10.03.2017
Sist endret
20.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook