Invitasjon til infomøte om tilstanden i kalksjøene på Hadeland

Landbrukskontoret for Hadeland og Fylkesmannen i Oppland inviterer til åpent møte med vassdraga på Hadeland som tema, med særlig fokus på kalksjøene og resultater fra vannprøver tatt gjennom sommeren 2017.

Gjennom sommersesongen 2017 ble det tatt vannprøver i alle kalksjøene på Hadeland, samt utvalgte bekker og elver. Nå foreligger resultatene av disse og dessverre viser det seg at mange vassdrag på Hadeland er i dårlig tilstand.

Vi inviterer derfor alle interesserte til et åpent møte hvor resultatene av disse prøvene blir presentert.

Møtet avholdes på Gran rådhus, møterom Granavollen, onsdag 2.mai kl. 19.00.

Alle interesserte er velkomne. Ingen påmelding.

Publisert
24.04.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook