Invitasjon til fagmøte om erosjon og avrenning

NLR Innlandet arrangerer fagmøte om erosjon og avrenning, fredag 24. november.

Tid: Fredag 24. novemebr kl. 10.00 - 14.00

Sted: Gran rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

NLR Innlandet står som arrangør av dette åpne fagmøtet, som er gratis.

Eivind Bergseth, rådgiver med spesialkompetanse på drenering innleder om

  • Avskjæringsgrøfter, flomgrøfter, rørgater og kummer
  • Permanente vekster, fangvekster og vegetasjonssoner
  • Tidspunkt for jordarbeiding
  • Litt om erfaringer fra Toten v. Erik Aaberg
  • Enkel servering
  • Til slutt befaring på Hov gard hos Stein Arve Staxrud.

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Publisert
20.11.2017
Sist endret
05.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook