Informasjon om produksjonstilskudd i jordbruket – mai 2017

Fra år 2017 er det nytt system for søknad om produksjonstilskudd. Nedenfor vil vi kort informere om viktige endringer og hva dette innebærer for deg som søker.

Vi anbefaler uansett at du leser det som er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Velg «Produksjon og marked» i hovedmenyen, og klikk deg videre på undermenyen «Produksjonstilskudd». Her finner du all informasjonen du trenger for å søke. Det er bl.a. laget en informasjonsvideo som viser hvordan du fyller ut søknaden.

1. DET ER IKKE LENGER ANLEDNING TIL Å SØKE PRODUKSJONSTILSKUDD PÅ PAPIR
Det er nå bare mulig å søke produksjonstilskudd elektronisk. Det er derfor helt nødvendig at søkere som ikke har søkt elektronisk tidligere - skaffer seg tilgang til AltInn. De fleste søkere benytter BankID (samme metode som nettbank) eller MinID.

Trenger du hjelp til å skaffe deg BankID eller MinId, og du ikke har noen i nærheten som kan hjelpe deg, anbefaler vi at du tar kontakt med din regnskapsfører så fort som mulig, eventuelt din lokalbank.

Hjelp til å søke elektronisk
Har du skaffet deg BankID eller MinID, og har nødvendig passord osv., kan du komme på landbrukskontoret for å få hjelp til å søke i perioden 2. mai til 12. mai. Ring Øyulf Guttormsen for nærmere avtale på tlf. 61 33 84 31

2. SØKNADSFRIST 15. MAI (Foretak med husdyrproduksjon)
Det er i utgangspunktet ikke mulig å levere søknad etter søknadsfristen, men Fylkesmannen kan gi dispensasjon ved særlige tilfeller. For 2017 vil imidlertid søknadsfristen praktiseres noe lempeligere, dvs. søknaden kan leveres i inntil 14 dager etter at fristen har utløpt, uten at en må søke om dispensasjon.

Det er foretak med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd nå i mai. Du kan levere søknaden fra og med 1. mai, som er telledato. Det er antall dyr foretaket disponerer på telledato som skal oppgis i søknaden.

Foretak med bikuber og foretak med planteproduksjon skal ikke søke før i oktober. Søknadsfristen da er 15. oktober.

3. BORTFALL AV AREAL- OG KULTURLANDSKAPSTILSKUDD VED BRUDD PÅ MILJØBESTEMMELSENE

I flg. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 4, vil inngrep i kulturlandskapet, manglende vegetasjonssone mot vassdrag og jordarbeiding innenfor 2-metersona mot vassdrag føre til bortfall av areal- og kulturlandskapstilskudd.

Dersom det er ønskelig å gjøre tiltak i kulturlandskapet, som går utover vanlig skjøtsel av eiendommen, ber vi om at det tas kontakt med landbrukskontoret før tiltaket gjennomføres, slik at det kan avklares om tiltaket er søknadspliktig etter annet regelverket, eller om det kan gis forhåndsgodkjenning etter forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Er det noe som er uklart, kan du ta kontakt med Øyulf Guttormsen på landbrukskontoret. 

Publisert
20.04.2017
Sist endret
20.04.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook