Husk at det fortsatt er båndtvang i Lunner og Jevnaker

Den ordinære båndtvangen var over 20. august, men vi minner om at Lunner og Jevnaker har utvidet båndtvang fram til 24. september.

Den utvidete båndtvangen gjelder i områder der beitedyr har rett til å beite, og faktisk beiter. Det er fortsatt mange dyr ute på beite, som hundeiere må ta hensyn til.

I Gran kommune er det ikke utvidet båndtvang, så der er båndtvangen over den 20. august. Vi minner allikevel om hundelovens § 4, som sier at dersom du skal slippe hunden løs, skal den bli fulgt og kontrollert på en aktsom måte, og den skal alltid holdes under tilsyn slik at de hindres i å drive eller forfølge vilt. Så har du ikke kontroll over hunden din når den er løs, har du heller ikke lov til å slippe den.

Publisert
24.08.2017
Sist endret
20.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook