Lam
Foto: Ingrid Oftedal
Lam Foto: Ingrid Oftedal

Husk å søke om produksjonstilskudd

Vi minner om at det fra og med førstkommende søndag, 1. oktober, er det mulig å levere søknad om produksjonstilskudd og avløser tilskudd i jordbruket.

Søknadsfristen er 15. oktober, men du kan endre opplysningene i innlevert søknad fram til 29. oktober.

Det er ikke lenger anledning til å levere søknad på papir, så søknaden må fylles ut og leveres elektronisk via Landbruksdirektoratet og AltInn. 

Du kan søke på følgende tilskudd:

  • Tilskudd til avløsning ferie og fritid (Etterregistrering av avløserutgifter kan gjøres til og med 10. januar)
  • Husdyrtilskudd
  • Tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
  • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
  • Distriktstilskudd for frukt og bær og veksthusgrønnsaker
  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert husdyrproduksjon

Mer om ordningen og hvordan du søker finner du her.

Regionale miljøtilskudd
Minner også om muligheten for å søke om regionalt miljøtilskudd. Også her er søknadsfristen 15. oktober. På denne ordningen er det fortsatt mulig å søke på papir, men vi anbefaler likevel at det søkes elektronisk via Landbruksdirektoratet og AltInn.

Mer om ordningen og hvordan du søker finner du her.

Dersom det er spørsmål eller noe er uklart, er det bare å ta kontakt med landbrukskontoret.

Publisert
29.09.2017
Sist endret
29.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook