Møkkspredning Foto: Ingrid Oftedal
Møkkspredning Foto: Ingrid Oftedal

Husdyrgjødselspredning om høsten

Vi minner om at siste frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. november, med nedmolding innen 18 timer. Dersom det er umulig å overholde denne fristen, kan du søke om dispensasjon.

Grunnet den vanskelige høsten, med mye nedbør og sen innhøsting, er det nå i de senere dagene blitt spredd mye husdyrgjødsel, langt senere enn det som er vanlig.

Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav setter rammene for bruk av husdyrgjødsel. Når det gjelder spredningstidspunkt, er siste frist for spredning satt til 1. november. Dette forutsetter at husdyrgjødsla nedmoldes straks, og senest innen 18 timer.

Kommunen, som er forurensningsmyndighet, kan i særlige tilfelle gi dispensasjon fra forskriften. Etter kommunens vurdering har høsten vært så spesiell, at det kan være nødvendig å gi dispensasjon i særlige tilfelle. Det forutsettes at hvert enkelt foretak søker skriftlig.

Dersom det er umulig å overholde fristen den 1. november, kan det sendes søknad på e-post til postmottak@gran.kommune.no.

Søknaden må inneholde opplysninger om hvor husdyrgjødsla er tenkt spredd. Søknadene vil bli behandlet forløpende, og eventuell forlengelse av søknadsfrist vurderes i forhold til forurensningsfare, værmelding og kjøreforholdene på stedet. 

Publisert
30.10.2017
Sist endret
15.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook