Åpent møte om rotenonbehandling i Grunningen

Fylkesmannen i Oppland inviterer alle interesserte til et åpent møte om en eventuell behandling med rotenon i Grunningen, for å bli kvitt den uønskede arten suter.

Møtet avholdes mandag 28. mai kl. 19.00 i Kommunehuset på Granavollen.

Møtet er åpent for alle, men om du har tenkt å komme er det fint om du sender en mail til Ina Cecilie Jordalen Norum (fmopicj@fylkesmannen.no) i løpet av fredag 25. mai.

På møtet ønsker man å diskutere høringsinnspillene som kom inn etter høringsrunden ang. rotenonbehandlingen, men man ønsker også gjerne å få inn andre og nye innspill på møtet.

Det er Miljødirektoratet som fatter endelig vedtak om behandlingen skal gjennomføres eller ikke. Dersom det blir et ja, er planen å gjennomføre behandlingen til høsten.

En eventuell behandling vil føre til dødelighet av fisk i Grunningen, Askjumbekken og Askjumtjern, helt ned til utløpet i fjorden.

Publisert
25.05.2018
Sist endret
11.06.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook