Næringsutvikling

Skal du bygge nytt fjøs? Starte med noe nytt på gården din? Det kan være muligheter for lån og støtte til planene.

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler (BU-midler), foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor, som avgjør saken.

Vurderer du å søke BU-midler, ta kontakt med landbrukskontoret:

Landbrukskontoret er forøvrig involvert i flere prosjekter innenfor næringsutvikling, blant annet Inn på Tunet og et lokalmat-prosjekt.


Lån i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan yte forskjellige typer lån både til landbruksformål og ulike innovasjonsprosjekter. Lån i Innovasjon Norge erstatter det som tidligere het Landbruksbanken.

Lån til landbruksformål
Det kan gis lån til bolig på landbrukseiendom, driftsbygninger til tradisjonell drift og til tilleggsnæringer og i forbindelse med eiendomsoverdragelse og kjøp av tilleggsjord.

Lavrisikolån
Lavrisikolån brukes til delfinansiering av investeringer i bygninger, driftsutstyr, fiskefartøy og til investeringer i landbruket. Lavrisikolån gis som et alternativ til ordinære banklån eller som et supplement til annen bankfinansiering. Det kreves en sikkerhet for lånene som normalt skal gi Innovasjon Norge full dekning i en situasjon med tvangsrealisering av pantet.

Risikolån
Risikolån kan benyttes til de aller fleste prosjekter og investeringer rettet mot nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling og gjøre. Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter. Lånene dekker normalt den mest risikoutsatte delen av lånefinansieringen; toppfinansieringen.

Lån i Innovasjon Norge har de siste årene hatt gunstig betingelser, for informasjon om lånebetingelsene se link ”Lån i Innovasjon Norge”

Kontaktpersoner: Einar Teslo og Kjersti Andresen (for kontaktinfo, se over)


Etablererveiledning

Det tilbys gratis etablererveiledning gjennom interkommunalt samarbeid i Lunner og Gran kommuner. Etablererveileder for Hadeland holder til i Hadelandshagen.

Publisert
27.07.2011
Sist endret
30.03.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook