Møte- og kurskalender

Landbrukets møte- og kurskalender kan benyttes til å informere om landbruksrelaterte arrangementer i regi av lokale arrangører.

Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland v/Gro Vestues tlf 61 33 84 38 eller på e-post, dersom du ønsker å få relevante møter inn i møtekalenderen.

Dato Tid Type arrangement Arrangør Sted Kontakt - påmelding
24. august
2017
10.00 Markvandring i potet NLR Innlandet Hos Olaf Espen, Bjørgevn. 4, Gran. Ingen påmelding.
23. september 2017 09.00 Kåring av værlam Hadeland Sau og Geit Hadeland landbane  
10. oktober 2017 19.00 Halvårsmøte i Landbrukets Fagråd (for faggrupper og medlemmer) Landbrukets Fagråd Gran rådhus, møterom Granavollen

Påmelding innen 5/10 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

17. oktober 2017 18.00 - 22.00 Skogplan kurs Mjøsen Skog Gran rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

18. oktober 2017 19.00 Årsmøte i Jevnaker Bondelag Jevnaker Bondelag Bøndernes hus  

20. oktober 2017

 

13.00 Pløyekurs og pløyepub Faggruppe Ung i Landbrukets Fagråd

Hos Lars Flatla, Søndre Flatla,
Korsrudlinna 58, Lunner

Påmelding på elektronisk
google-skjema
26. oktober 2017 19.30 Årsmøte i Brandbu Bondelag Brandbu Bondelag ?  
26. oktober 2017 18.00 - 22.00 Skogplan kurs Mjøsen Skog Lunner rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

27. oktober 2017 19.00

Årsmøte i Lunner Bondelag
m. bondepub

Lunner Bondelag Braastad Gaard

 

31. oktober 2017 18.00 - 22.00 Skogplan kurs Mjøsen Skog Jevnaker samfunnshus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

7. november 2017 18.00 - 22.00 Allma kurs (digital skogbruks-plan) Mjøsen Skog Gran rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

8. november 2017

18.00 - 21.00 Kurs i praktisk HMS-arbeid for landbruket

SNS Hadeland i samarb. m. NLR Innlandet

Gran rådhus, møterom Brandbukampen

Påmelding 
innen
1. nov.
til jens.chr.@
nlr.no el.
975 19 820.  

15. november 2017

18.00 - 21.00 Allma kurs (digital skogbruks-plan)

Mjøsen Skog

Lunner rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

22. november 2017

18.00 - 22.00 Allma kurs (digital skogbruks-plan)

Mjøsen Skog

Gran rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

6. desember 2017

Dagtid.
Ca 10.30.

Julemøte i Norsvin Hadeland. Foredrag om ventilasjon.

 

 

Norsvin Hadeland 

Hadeland Gjestegård

Påmeld. til Ole Ensrud.

27. januar 2018

Heldag Landbruks-konferanse for Hadeland. Tema: Den dyktige bonden.

Landbrukets Fagråd 

Thorbjørnrud Hotell

Påmelding. 

3.- 4. ferbruar 2018

Heldag begge dager Eierskiftekurs

Oppland Bondelag

Honne, Biri

Påmelding til Oppland Bondelag 

Publisert
27.07.2011
Sist endret
19.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook