Møte- og kurskalender

Landbrukets møte- og kurskalender kan benyttes til å informere om landbruksrelaterte arrangementer i regi av lokale arrangører.

Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland v/Gro Vestues tlf 61 33 84 38 eller på e-post, dersom du ønsker å få relevante møter inn i møtekalenderen.

Dato Tid Type arrangement Arrangør Sted Kontakt - påmelding
24. august
2017
10.00

Markvandring i
potet

NLR Innlandet Hos Olaf Espen, Bjørgevn. 4, Gran. Ingen påmelding.
23. september 2017 09.00 Kåring av værlam Hadeland Sau og Geit Hadeland landbane  
10. oktober 2017 19.00 Halvårsmøte i Landbrukets Fagråd (for faggrupper og medlemmer) Landbrukets Fagråd Gran rådhus, møterom Granavollen

Påmelding innen 5/10 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

17. oktober 2017 18.00 - 22.00 Skogplan kurs Mjøsen Skog Gran rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

18. oktober 2017 19.00 Årsmøte i Jevnaker Bondelag Jevnaker Bondelag Bøndernes hus  

20. oktober 2017

 

13.00 Pløyekurs og pløyepub Faggruppe Ung i Landbrukets Fagråd

Hos Lars Flatla, Søndre Flatla,
Korsrudlinna 58, Lunner

Påmelding på elektronisk
google-skjema
26. oktober 2017 19.30 Årsmøte i Brandbu Bondelag Brandbu Bondelag ?  
26. oktober 2017 18.00 - 22.00 Skogplan kurs Mjøsen Skog Lunner rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

27. oktober 2017 19.00

Årsmøte i Lunner Bondelag
m. bondepub

Lunner Bondelag Braastad Gaard

 

31. oktober 2017 18.00 - 22.00 Skogplan kurs Mjøsen Skog Jevnaker samfunnshus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

7. november 2017 18.00 - 22.00 Allma kurs (digital skogbruks-plan) Mjøsen Skog Gran rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

8. november 2017

18.00 - 21.00 Kurs i praktisk HMS-arbeid for landbruket

SNS Hadeland i samarb. m. NLR Innlandet

Gran rådhus, møterom Brandbu-kampen

Påmelding 
innen
1. nov.
til jens.chr.@
nlr.no el.
975 19 820.  

15. november 2017

18.00 - 21.00 Allma kurs (digital skogbruks-plan)

Mjøsen Skog

Lunner rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

22. november 2017

18.00 - 22.00 Allma kurs (digital skogbruks-plan)

Mjøsen Skog

Gran rådhus

Påmeld. til rune@mjosen.no 
el. tlf. 907 96 956

24. november 2017 

10.00 - 14.00 Fagmøte om erosjon og avrenning

NLR Innlandet 

Gran rådhus

Ingen
påmelding 

29. november 2017 

19.00 Infomøte om gjødslings-planlegging, plantevernjournal og bruk av husdyrgjødsel

NLR Innlandet og Landbrukets Fagråd 

Gran rådhus, møterom Granavollen el. Brandbu-kampen

Påmelding innen 27/11 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

6. desember 2017

Dagtid.
Ca 10.30.

Julemøte i Norsvin Hadeland. Foredrag om ventilasjon.

 

 

Norsvin Hadeland 

Hadeland Gjestegård

Påmeld. til Ole Ensrud.

6. desember 2017 

18.00 

Fagmøte korn - sortsvalg, klimasmart dyrking, driftsledelse mm.
Åpent for alle.

NLR Innlandet

Hadeland Gjestegård

Ingen påmelding. 

18. januar 2018

 

19.00

Fagmøte sau m. fjøsmøte, GPS mini-kurs og om sauekontrollen

Landbrukets Fagråd, faggruppe sau 

Fjøsmøte hos Iver Ulven. Innemøte på Skogglimt.

Påmelding innen 16/1 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

27. januar 2018

Heldag

Landbruks-
konferanse for Hadeland. Tema:
Den dyktige
bonden.

Landbrukets Fagråd 

Thorbjørnrud Hotell

Påmelding. 

3.- 4. ferbruar 2018

Heldag begge dager Eierskiftekurs

Oppland Bondelag

Honne, Biri

Påmelding til Oppland Bondelag 

8. mars 2018 

19.00

Fagmøte sau.
Tema: Parasittbehandling
v. Helsetjenesten
for sau.

Landbrukets Fagråd, faggruppe sau

Søndre Oppdalen Grendehus 

Påmelding innen 6/3 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no 

En fre. kveld og lør. i mars. Ikke bestemt dato ennå.

Fre. fra ca 16. Lør. ca. 9-16

Kurs i stell og bruk
av motorsag

Landbrukets Fagråd i samarb. m. Skogkurs (SKI)

 

Ikke bestemt 

Påmelding innen ......til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no
  

 

Publisert
27.07.2011
Sist endret
27.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook