Møte- og kurskalender

Landbrukets møte- og kurskalender kan benyttes til å informere om landbruksrelaterte arrangementer i regi av lokale arrangører.

Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland v/Gro Vestues tlf 61 33 84 38 eller på e-post, dersom du ønsker å få relevante møter inn i møtekalenderen.

Dato Tid Type arrangement Arrangør Sted Kontakt - påmelding

17. januar 2018

18.00 

Plantevernkurs fornying.
Første del.

SNS Hadeland

Gran rådhus

Påmelding.

18. januar 2018

 

19.00

Fagmøte sau m. fjøsmøte, GPS mini-kurs og
om saue-kontrollen

Landbrukets Fagråd, faggr.
sau 

Fjøsmøte hos Iver Ulven. Innemøte på Skogglimt.

Påmelding innen 16/1 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

24. januar 2018 

18.00 

Plantevernkurs fornying.
Andre del.

SNS
Hadeland

Gran rådhus

 Påmelding.

27. januar 2018

Heldag

Landbruks-
konferanse for Hadeland. Tema:
Den dyktige
bonden.

Landbrukets Fagråd 

Thorbjørnrud Hotell

Påmelding. 

3.- 4. ferbruar 2018

Heldag begge dager Eierskiftekurs

Oppland Bondelag

Honne, Biri

Påmelding til Oppland Bondelag 

7. februar 2018 

Kl. 19.00

Møte om utmarksbeite for sauenæringa (etter ulvesommeren).

Erfaringer fra 2017.
Beredskapsplaner.

 

Landbrukets Fagråd, faggr. sau. 

Bergslia Gjestestuer

Påmelding innen man. 5/2 kl. 12 til   61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

8. februar 2018

9-11

 

 

11-12
12.15

Fjøsbesøk hos Trond Henriksen, Jevnaker.

Lunch

Fagmøte m. tema:
Kjøttfe på skogsbeite

Landbrukets Fagråd, faggr. storfe 

 

 

 

Lunner rådhus, kommune-styresalen

Påmelding innen tirs.6/2 kl. 12 til   61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

14. februar 2018 

19.00 

Fagmøte korn. Tema: Ombygging av driftsbygning vedr. kornhåndtering og lagring. Klimasmart kornproduksjon og driftsledelse.

Landbrukets Fagråd, faggr. planteproduksj.
i samarb. med NLR Innlandet.

Gran rådhus møterom Granavollen 

 

19. februar 2018 

18.00 

Årsmøte i SNS Hadeland

SNS Hadeland 

Vekstra Hadeland Regnskap, 2.etg. Coop Prix bygget

Påmelding innen 15/2 til
61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

19. februar 2018

19.00 

Årsmøte i Fagrådet  

Landbrukets Fagråd 

Vekstra Hadeland Regnskap, 2.etg. Coop Prix bygget

 

Påmelding innen 15/2 til  61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

20. februar 2018 

Kveld 

Møte for styrene i bondelagene 

Bondelagene 

 

 

23. februar 2018

Heldag 

Studietur til Felleskjøpets kraftforfabrikk på Kambo. 

Landbrukets Fagråd, faggruppe Ung 

 

Påmelding til faggruppe ung v. Margrethe Espen m.fl.

26. februar 2018 

Kl. 10-16. 

Kurs om hvordan bygge opp humus og fruktbar jord. 

Oikos Hadeland, Fagrådet og Regionrådet. 

Gran rådhus, møterom Brandbu-kampen

Påmelding innen 21/2 til  61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no 

6. mars
2018 

Dagtid 

Årssamling produsentlaget Tine 

 

 

 

7. mars 2018

19.00

Fagmøte potet.
Tema: Potetøkonomi.

 

Landbrukets Fagråd, faggruppe plante-produksjon 

Gran rådhus møterom Brandbu-kampen

Ingen påmelding. 

8. mars 2018 

19.00

Fagmøte sau.
Tema: Parasittbehandling
v. Helsetjenesten
for sau.

Landbrukets Fagråd, faggr. sau

Lunner rådhus, kommune-styresalen.

Påmelding innen 6/3 til 61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no 

12.-16. mars ? 
2018 

 

Kretsmøte i Nortura

Nortura

Bergslia 

 

19. mars 2018 

 

19.30

Fagmøte storfe og sau 

 

Landbrukets Fagråd, faggruppe storfe  i samarbeid m. Felleskjøpet

 

Gran rådhus, kommune-styresalen 

 

Påmelding innen tors.15/3 til   61338400
el. til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no

En fre. kveld og lør. i vinter. Ikke bestemt dato ennå.

Fre. fra ca 16. Lør. ca. 9-16

Kurs i stell og bruk
av motorsag

Landbrukets Fagråd i samarb. m. Skogkurs (SKI)

 

Ikke bestemt 

Påmelding innen ......til anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no
  

 

5.-9. april 2018

 

Produsent-tur til Irland for
produsentlaget i Tine

Produsent-laget i Tine 

 

 

Publisert
27.07.2011
Sist endret
05.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook