Møte- og kurskalender

Landbrukets møte- og kurskalender kan benyttes til å informere om landbruksrelaterte arrangementer i regi av lokale arrangører.

Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland v/Gro Vestues tlf 61 33 84 38 eller på e-post, dersom du ønsker å få relevante møter inn i møtekalenderen.

Dato Tid Type arrangement Arrangør Sted Kontakt - påmelding

6. mars

19.00

Økonomi-møte.
Mekaniserings-økonomi

Faggruppe økonomi, Fagrådet 

Gran rådhus

Påmelding innen 2/3-17 til:
anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no
el. 61338400.

8. mars
2017

 

19 ?

Årssamling for Tine på Hadeland 

Tine

Ikke bestemt.

 

9. mars 2017

19.00 Kretsmøte i Felleskjøpet

Felleskjøpet

Thorbjørnrud Hotel

 

15. mars
2017

19.00 Fagmøte potet

Landbrukets Fagråd 

Gran rådhus, rom Brandbukampen

Ingen påmelding. 

16. mars 2017

18.30 Skogkveld om den nye tømmerkonto ordningen.
SKI foreleser.

Hadeland Skogeier-område

Bergslia

 

16. mars 2017

  Årsmøte Jevnaker Almenning

 

 

 

22. mars 2017

  Årsmøte Lunner og Jevnaker Saubeitelag

 

 

 

23. mars 2017

19.00 Kvinner + Landbruk = Sant

Landbrukets Fagråd

Helgaker gård, Jorstadlinna 25, 2750 Gran

Påmelding innen
21/3-17 til:
kjersti.andresen
@gran.
kommune.no
eller på SMS til 41524840.

 

23. mars 2017

19.00 Årsmøte Jevnaker grunneierlag

 

Bøndernes hus, Jevnaker

 

25. mars 2017

09.45. Middag kl. 17. Samling for unge bønder / rekrutter i landbruket

Fagrådet, faggr. Unge Bønder 

Thorbjørnrud Hotel

Påmelding innen 20/3-17 til:
anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no
el. 61338400.

29. mars
2017

18.00 - 21.00 Klimaworkshop: Jordbruk og Skogbruk

Klimapådriver for Hadeland 

Lunner rådhus

Mer info: Kristin Molstad, Regionrådet

29. mars 2017

18.30 Årsmøte i Hadeland Skogeierområde

Hadeland Skogeier-område

Braastad gård 

 

30. mars 2017

19.00 Årsmøte i Gran Saubeitelag Gran Saubeitelag Rojan-krysset, Grymyr

 

3. april
2017

19.00 Fagmøte storfe. Om kjøttproduksjon.

Landbrukets Fagråd

Gran rådhus, møterom i kjeller.

Ingen påmelding.

5. april 2017 19.00 Åpent møte om planene for Bøndernes hus som kulturscene i Jevnaker Jevnaker Bondelag og Jevnaker BU Bøndernes hus, Jevnaker  
6. april 2017 19.00 Fagmøte sau. Ettersøksarbeid m. hund og rovdyrskader. 

Landbrukets Fagråd 

Gran rådhus, møterom Granavolden  

6. april 2017

18.30 Årsmøte Brandbu og Tingelstad Almenning

Brandbu Tingelstad Almenning

Bergslia

 

26. april
2017 

18.30 Årsmøte Gran Almenning

Gran Almenning 

Granavolden Gjestgiveri

 

27. april
2017

19.00 Årsmøte Lunner Almenning

Lunner Almenning

Sted ikke bestemt

 

9. mai 2017

19.00 Kurs i håndholdt GPS og kartapp.

Landbrukets Fagråd, faggruppe sau

Gran rådhus, møterom Granavolden

Påmelding innen 7. mai til
anne.okkenhaug.
bentsen@gran.
kommune.no
el. 61338400.

8. november 2017

18.00 - 21.00 Kurs i praktisk HMS-arbeid for landbruket

SNS Hadeland i samarb. m. NLR Innlandet

Gran rådhus, møterom Brandbukampen

Påmelding 
innen 1. nov.
til jens.chr.@
nlr.no el.
975 19 820.  

Publisert
27.07.2011
Sist endret
23.05.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook