Rovvilt og funn av kadaver

Dersom du får en akutt skadesituasjon og vil søke om skadefelling, kan du ringe Fylkesmannen sin rovvilttelefon 97 73 72 23 på kveldstid og i helger.

Her er praktiske tips hvis du finner kadaver:

• La kadaveret ligge urørt og dekk det til mot åtseletere.
• Noter kartreferanse og ta foto.
• Merk stedet.
• Ring rovviltkontakt på Hadeland
• Undersøk andre skader i området.

Rovviltportalen finner du mer detaljert informasjon om rovvilt og beitedyr.

Publisert
10.06.2013
Sist endret
10.06.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook