Melding om skadd eller påkjørt beitedyr

Er du uheldig og kjører på et beitedyr, skal følgende varsles.

  • Påkjørsel som medfører dødt beitedyr, ring 175 til Statens vegvesen. 

Dersom du ikke kommer gjennom på dette nummeret, ring 976 82 590. Mesta har ansvar for opprydding eller fjerning av døde dyr som ligger på veiskulder/like ved vei. Mesta varsler dyreeier eller dyrevakta.

  • Påkjørsel som medfører skadet beitedyr eller at dyret stikker til skogs, varsles til Politiet på telefon 02800.

Lokal lensmannsvakt varsles fra politistasjonen. Lensmannsvakta sørger, om nødvendig, for avliving av dyret. Lensmannen varsler dyreeier eller dyrevakta. Mesta besørger opprydding eller fjerning av avlivet dyr.

Har du kjørt på vilt, se her.

Publisert
10.05.2013
Sist endret
09.06.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook