Jordleie

Ved bortleie / leie av jord er det viktig med gode leieavtaler som sikrer både leietaker og eier, og som er i samsvar med gjeldene lovverk.

I h.h.t. jordloven § 8 har eier av landbrukseiendom med dyrket mark driveplikt så lenge han eier eiendommen. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver eller ved å leie bort for 10 år av gangen. Det er da en forutsetning at avtalen er skriftlig og uoppsigelig for eier.

Alle nye avtaler skal godkjennes av kommunen/landbrukskontoret.

I noen tilfeller er det uhensiktsmessig med så lang leietid som 10 år, og noen vegrer seg for å inngå slike avtaler. I stortingsmelding nr. 9, fra Landbruks- og matdepartementet, er det gitt signaler om at regelen om 10-årige leieavtaler er for lite smidige, og at departementet derfor vil foreslå å redusere tidsfristen for slike avtaler til 5 år.

Enn så lenge er det 10-årige leieavtaler som gjelder, men dersom det er gode grunner for kortere leieavtaler, f.eks. ved eiendomsskifte i nær fremtid, kan eier søke dispensasjon eller fritak fra driveplikten.

En slik søknad sendes landbrukskontoret sammen med leieavtalen.

Forslag til avtaleformular for jordleie kan fås ved henvendelse til landbrukskontoret, eller lastes ned her.

Publisert
04.04.2013
Sist endret
03.04.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook