Halm- og bråtebrenning i Gran

Gran kommune har en forskrift med bestemmelser for halm- og bråtebrenning. Merk at denne kun gjelder for Gran kommune. Lunner og Jevnaker har ingen tilsvarende forskrift.

Brenning av halm
I Gran kommune er det kun tillatt å brenne halm fra 1. april til 15. mai. Brenningen skal kun skje på hverdager mellom 09.00 og 18.00, og det skal ikke brennes på offentlige fridager.

I tillegg skal nødvendige sikringstiltak foreligge, brenningen skal begrenses til et minimum og halmen skal være spredt utover jordet.

Oppsamlet halm regnes som produksjonsavfall og dette skal ikke brennes.

Bråtebrenning og brenning av hageavfall
Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall er tillatt fra 15. april til 31. mai, men kun i områder utenfor tettbebygd strøk eller i områder hvor avstanden mellom husene er over 100 m. Dette skal også kun skje mandag til fredag.

Vil du brenne halm eller bråte utenom disse tidspunktene?
Da kan du søke om dispensasjon fra forskriften. Dispensasjon søkes skriftlig, helst ved epost til postmottak@gran.kommune.no. Angi som emne «Søknad om åpen brenning», angi eiendom og kontaktdata.

Du kan også ringe Gran kommune og be om å få snakke med saksbehandler før søknad/spørsmål sendes.

Forskriften gir mer inngående informasjon.

Publisert
09.11.2016
Sist endret
09.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook