Fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv

Gran kommune har et fond som er øremerket tiltak for fremme av fisk, vilt og friluftsliv.

Hva kan det søkes støtte til?

Fondet skal brukes til tiltak for å fremme fisk, vilt og friluftsliv. Dette inkluderer praktisk tilrettelegging for jakt, fiske og friluftsliv i Gran kommune. Tiltaket må ha et allmennyttig formål.

Hvem kan søke?

Lag, foreninger og stiftelser kan søke. Midlene kan også nyttes til kommunale tiltak, kommunen må da søke på ordinær måte.

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
  • Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring
  • Framdriftsplan, oppstart og avslutning
  • Kostnader (budsjett) og finansiering

Søknadsfrist: 1. mars hvert år

Fondet tilføres årlig kr 45 000 (1995-kroner) fra «Foreningen til Randsfjordens Regulering». Dette var et vilkår som ble satt i forbindelse med konsesjonen som foreningen fikk i 1995 til fortsatt regulering av Randsfjorden.

Fondet har ikke vært benyttet hvert år og saldo på fondet er pr. 31.12.2014 kr. 628 360.

Mer detaljer finnes i «Retningslinjer for bruk og forvaltning av fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv», vedtatt av Kommunestyret i Gran den 18.06 2015

Har du spørsmål om fondet, ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland.

Publisert
01.02.2016
Sist endret
01.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00