Fiskeforvaltning

De viktigste målene for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvanns-organismer.

Sentralt i dette arbeidet er å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, hindre spredning av arter og sykdommer, unngå genetisk påvirkning på naturlige fiskestammer og kalke forsurede vassdrag.

Informasjon om fisk og vann på Hadeland:

Vil du fiske, finner du mer informasjon om fiskemuligheter i Gran kommune her.

Gran kommune har midler som skal gå til opphjelp til fiske, vilt og friluftsliv, som lag, foreninger og stiftelser kan søke på. Her finner du mer informasjon om søknaden, søknadsfrist og vilkår. 

Publisert
27.07.2011
Sist endret
20.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00