Ansatte

Gudbrand JohansenGudbrand Johannessen, virksomhetsleder
Tlf. 61 33 84 58
Plan- og lovsaksbehandling
Administrativ leder
E-post: gudbrand.johannessen@gran.kommune.no


Kjersti AndresenKjersti Andresen (90% stilling)
Tlf. 61 33 84 34 
Næringsutvikling, Bygdeutviklingsmidler, "Inn på tunet", plansaker og lovsaker.
E-post: kjersti.andresen@gran.kommune.no

 

Anne Okkenhaug BentzenAnne Okkenhaug Bentsen (80% stilling)
Tlf. 61 33 85 69
Saksbehandling produksjonstilskudd, bo- og driveplikt, landbruksforurensning, Landbrukets Fagråd Hadeland og Studieforbundet næring og samfunn Hadeland. Kontordag: Mandag til torsdag.
E-post: anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no

Øyulf GuttormsenØyulf Guttormsen
Tlf. 61 33 84 31
Saksbehandling produksjonstilskudd, avløsertilskudd, tidligpensjon praktikantordningen, miljøplan, saksbehandling bo- og driveplikt og GIS-kontakt. 
E-post: oyulf.guttormsen@gran.kommune.no

JanJan Jansen Jansen 
Tlf. 61 33 84 56 / 93 02 81 31
Viltforvaltning, Oslomarka - hogst, skogkultur og skjøtsel - forhåndsgodkjenning, foryngelses- og ungskogpleiekontroll, skogfond, nærings- og miljøtiltak i skog og skolekontakt.
E-post: jan.jansen@gran.kommune.no

Helge MidttunHelge Midttun
Tlf. 61 33 84 87
Skogsbilveger, søknader om bygging av traktorveger, bioenergi, bruk av tre i bygg og områdetaksten for Hadeland.
E-post: helge.midttun@gran.kommune.no

Jens OlerudJens Olerud
Tlf. 61 33 84 33
Miljø- og kulturlandskapstiltak, drenering og
regionale miljøtilskudd.
E-post: jens.olerud@gran.kommune.no 


Einar TesloEinar Teslo (50 % stilling)
Tlf. 61 33 84 37
Næringsutvikling og bygdeutviklingsmidler 
E-post: einar.teslo@gran.kommune.no Gro VestuesGro Vestues
Tlf 61 33 84 38
Biologisk mangfold og fiskeforvaltning i Gran kommune, motorferdsel i utmark, småskala matproduksjon, økologisk landbruk og ansvarlig for hjemmesida.
E-post: gro.vestues@gran.kommune.no

Publisert
27.07.2011
Sist endret
09.12.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook