Ansatte

Einar Teslo

Einar Teslo, leder
Tlf. 61 33 84 37
Næringsutvikling og bygdeutviklingsmidler
Administrativ leder
E-post: einar.teslo@gran.kommune.no 


Kjersti AndresenKjersti Andresen
Tlf. 61 33 84 34 
Lovsaker, eiendom og plansaker, næringsutvikling, bygdeutviklingsmidler og beitesaker.
E-post: kjersti.andresen@gran.kommune.no

 

Anne Okkenhaug BentzenAnne Okkenhaug Bentsen (80% stilling)
Tlf. 61 33 85 69
Saksbehandling produksjonstilskudd, bo- og driveplikt, landbruksforurensning, Landbrukets Fagråd Hadeland og Studieforbundet næring og samfunn Hadeland. Kontordag: Mandag til torsdag.
E-post: anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no

Øyulf GuttormsenØyulf Guttormsen
Tlf. 61 33 84 31
Saksbehandling produksjonstilskudd, avløsertilskudd, tidligpensjon, saksbehandling bo- og driveplikt og GIS-kontakt. 
E-post: oyulf.guttormsen@gran.kommune.no

JanJan Jansen Jansen 
Tlf. 61 33 84 56 / 93 02 81 31
Viltforvaltning, Oslomarka - hogst, skogkultur og skjøtsel - forhåndsgodkjenning, foryngelses- og ungskogpleiekontroll, skogfond, nærings- og miljøtiltak i skog og skolekontakt.
E-post: jan.jansen@gran.kommune.no

Helge MidttunHelge Midttun
Tlf. 61 33 84 87
Skogsbilveger, søknader om bygging av traktorveger, bioenergi, bruk av tre i bygg og områdetaksten for Hadeland.
E-post: helge.midttun@gran.kommune.no

Jens OlerudJens Olerud
Tlf. 61 33 84 33
Miljø- og kulturlandskapstiltak, drenering og
regionale miljøtilskudd.
E-post: jens.olerud@gran.kommune.no 

 

Gro VestuesGro Vestues
Tlf 61 33 84 38
Biologisk mangfold og fiskeforvaltning i Gran kommune, motorferdsel i utmark, båndtvang, småskala matproduksjon, økologisk landbruk og ansvarlig for hjemmesida.
E-post: gro.vestues@gran.kommune.no

Publisert
27.07.2011
Sist endret
15.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook