Lov om jordskifte

Eier du «en bit av Norge»? Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre?

Noen trenger hjelp til å finne eller få bestemt grenser, mens andre kanskje har kjørt seg fast i samarbeid om en veg. Sakene som behandles ved jordskifterettene, er svært forskjellige både i innhold og omfang.

For nærmere opplysninger, les mer hos Jordskifteretten.

Publisert
09.12.2011
Sist endret
26.02.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook