Lov om hundehold

Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn.

Videre gir loven regler for hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde seg til hundehold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

I tillegg til overnevnte kan den enkelte kommune vedta utvidet båndtvang eller ekstraordinær båndtvang. Nærmere opplysninger om dette vil bli annonsert.

Lunner og Jevnaker kommuner har innført lokal forskrift der båndtvang er utvidet til 24. september.

Lovteksten finner du her.

Se også saken om båndtvang.

Publisert
07.10.2011
Sist endret
11.11.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook