Landbruk

Bilde av Jens Olerud på Landbrukskontoret

Landbrukskontoret for Hadeland er et felles kontor for Lunner, Gran og Jevnaker kommune. Vi har kontor i Gran rådhus på Jaren.

Landbrukskontoret behandler alle landbrukssaker i de tre kommunene. For Gran kommune har vi også et spesielt ansvar for biologisk mangfold og miljøvernspørsmål.

Viktige oppgaver for Landbrukskontoret er:

  • Behandling av konsesjonssøknader, omdisponering, fradeling, kontroll av bo- og driveplikt og landbruksfaglig del av arealplanlegging.
  • Behandling og veiledning til søknader om bygdeutviklingsmidler, bygdeutvikling/utvikling av tilleggsnæringer til landbruk.
  • Ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, miljø/forurensing landbruk og fiskeforvaltning. 
  • Forvaltning av skogavgiftsordningen.
  • Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Leder for Landbrukskontoret: Gudbrand Johannessen


Landbruksnyheter

Publisert
27.06.2011
Sist endret
05.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Finn oss på Facebook