Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for mennesker med redusert funksjonsevne

Lag/foreninger og enkeltpersoner som tilgjengeliggjør eller gir praktisk bistand til gjennomføring av kultur- og fritidstilbud til mennesker med redusert funksjonsevne kan tildeles midler der andre tilskuddordninger ikke ivaretar foreningens behov.

Tilskudd kan gis til:

  • Aktuelle kursutgifter, veiledning, faglitteratur og lignende
  • Ekstraordinært utstyr
  • Ekstrautgifter ved gjennomføring av aktivitet/arrangement
  • Oppstart og drift dersom denne ikke kan innpasses i ordinære ordninger
  • Ekstraordinær slitasje på utstyr

Saksgang
Støtteordningen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist. Søknad fremmes på standardisert søknadsskjema med budsjett i god tid før arrangementet/tiltaket gjennomføres.

Publisert
03.10.2011
Sist endret
20.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00