Tilskudd til integreringsfremmende tiltak

Har du og laget ditt en god idé til et integreringsfremmende tiltak og/eller et pilotprosjekt for integrering?

Det er i også i budsjettet for 2017 avsatt midler til Integreringsfremmende tiltak - pilotprosjekt. Nytt av året er at det Frivilligsentralen i Gran som administrerer tilskuddsordningen.

Alle lag og foreninger i Gran kommune som har eller ønsker å starte opp med integreringsfremmende tiltak, kan søke om tilskudd.

Søknad bør inneholde en kort beskrivelse av tiltaktet/prosjektet, oversikt over kostnader og gjerne med planer for framdrift og gjennomføring. 

Det er ikke fast søknadsfrist og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Søknad sendes post@gran.frivilligsentral.no

Publisert
15.04.2016
Sist endret
18.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00