Støtte til kulturarrangement/prosjekter m.v.

Alle lag/foreninger kan søke om støtte til arrangementsrettede enkelttiltak eller spesielle prosjekter.

Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist og søknader kan fremmes hele året. Søknaden må være Kulturkontoret i hende før arrangementet finner sted og inneholde opplysninger om tiltaket, budsjettrammer (utgifter/inntekter) m.v.

Vanlig støtteform er underskuddsgaranti, direkte økonomisk tilskudd, annonsetilskudd, husleietilskudd eller lignende. Det framgår av vedtaket hva som kreves for å få utbetalt tilskuddet i hvert enkelt tilfelle.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Publisert
03.10.2011
Sist endret
06.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00