Premietilskudd

Ved nasjonale mesterskap og kretsstevner kan det søkes om premietilskudd.

Vilkår/betingelser
Premietilskudd gis etter følgende kriterier:

  • Premiestøtte til nasjonale mesterskap gis i form av kommunal minnepremie.
  • Premiestøtte ved kretsstevner begrenses oppad til kr. 1.000,-
  • Øvrige stevner/konkurranser innvilges ikke premiestøtte.

Ved tilskudd forutsettes det at kommunens banner blir benyttet.

Hva skal følge saken?
Søknad må inneholde nødvendige opplysninger med bl.a. type mesterskap/stevne.

Publisert
03.10.2011
Sist endret
01.06.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00