Ordinært driftstilskudd til idrettslag/foreninger - aktivitets- og anleggsstøtte

Idrettslag/foreninger som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd (kulturmidler) og tilskudd til drift av anlegg:

  • Ordinært driftstilskudd - deltagertilskudd pr. aktive medlem under 19 år. 
  • Drift av anlegg – fordeles ut fra antall anlegg lagene eier og antall aktive under 19 år. Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting, fotball, håndball, ridesport, golf, skyting etc.), lysløype, hoppbakk mv. Klubbhus, lokaler o.l. er ikke tilskuddsberettigede.

Det er utarbeidet felles søknadsskjema for begge ordningene (som også benyttes for aktivitetstilskudd fra NIF). 

Søkndsfristen er 1. mars hvert år.


Idrettslag/foreninger tilknyttet Gran Idrettsråd benytter skjema for Gran, mens lag/foreninger tilknyttet Lunner Idrettsråd benytter skjema for Lunner.

Publisert
03.10.2011
Sist endret
06.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00