Ordinært driftstilskudd til aktivitet i lag/foreninger (kulturmidler)

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

For idrettslag se under eget punkt - Driftstilskudd idrett (aktivitet og anlegg)

Søknad fremmes gjennom standardiserte søknadskjema. Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune benytter de samme skjemaene.
Det er utarbeidet egne skjema for lag/foreninger innen idrett og musikk.

Søknadsfrist 1. mars hvert år.

Publisert
03.10.2011
Sist endret
16.02.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00