Etableringstilskudd til lag/foreninger

Ved etablering/stiftelse av nye lag og foreninger innen kulturfeltet kan det søkes om etableringstilskudd.

Hva skal følge saken?
Søknaden må inneholde opplysninger om foreningens oppstartstidspunkt, formål m.v.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

 

Publisert
03.10.2011
Sist endret
01.06.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00