Etableringstilskudd til lag/foreninger

Ved etablering/stiftelse av nye lag og foreninger innen kulturfeltet kan det søkes om etableringstilskudd.

Hva skal følge saken?
Søknaden må inneholde opplysninger om foreningens oppstartstidspunkt, formål m.v.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

 

Publisert
03.10.2011
Sist endret
01.06.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00