Tilskuddsordninger

Kultur, idrett og fritid forvalter ulike typer kommunale tilskuddsordninger til lag og foreninger. Foruten den rene kommunale ordningen er en også saksbehandlere og tilskuddsformidlere for ulike typer statlige midler - f.eks. spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunale tilskudd kan gis som:

 • Ordinært driftstilskudd
 • Ordinært driftstilskudd idrett (tilskudd til aktivitet og drift av anlegg)
 • Driftstilskudd til nærmiljøanlegg eid av andre enn idrettslagene
 • Støtte til kulturarrangement/prosjekt m.v.
 • Etableringstilskudd til lag/foreninger
 • Premietilskudd
 • Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for funksjonshemmede
 • Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - bygging/rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
 • Tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus
 • Tilskudd til integreringsfremmende tiltak - pilotprosjekt (ny i 2016)

Statlige tilskuddsordninger kulturkontoret forvalter er først og fremst:

 • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (herunder nærmiljøanlegg)
 • Tilskudd til kulturbygg i Oppland
Publisert
23.09.2011
Sist endret
15.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00