SLT og foreldrenettverk

Hva er SLT
SLT er en modell for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge, både enkeltindivid og grupper. Tanken med SLT-modellen er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes. Det er mange aktører på den arenaen som kan kalles kriminalitetsforebygging. Både enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige instanser deltar.

SLT- Gran kommune 2013-15.ppt

Rus- og kriminalitetsforebyggende plan 2012 - 2016.pdf

Foreldrenettverk i Gran kommune

Foreldrenettverk i Gran kommune                                                                                                          

Gran kommune ønsker å videreføre det gode foreldrenettverksarbeidet som er gjort gjennom mange år. Målet er å ha etablerte foreldrenettverk i alle klassene på barneskolene og ungdomsskolene. Som foreldre kan man gjøre en hel del for å skape en trygg barne- og ungdomstid. En god dialog foreldre i mellom og god «foreldrekompetanse» er viktige elementer i dette arbeidet. Overgangen til ungdomsskolen er særlig viktig, da elever fra flere grender kommer i klasse og ikke alle foreldrene kjenner hverandre.

 

Økonomisk støtte

 

Alle 1. klasser og 8. klasser kan få på kr. 1000 i støtte til klassekassa. Det som kreves er en e-post til Inger Reidun Fleischer der det skrives litt om hva pengene skal brukes til. F. eks. innkjøp til en felles middag for alle foreldre i klassen på høsten eller en liten «bli-kjent aften» etter skoletid. Foreldrenettverk skal være i fokus.

Det er satt av kr. 20.000 pr. år til byggende og forebyggende prosjekter. Eksempler på dette er Jaren skole som fikk innvilget en søknad på kr. 4000 i forbindelse med et foredrag om digitale medier.

 Opplæring, inspirasjon og forebyggende arbeid ved ungdomsskolene i samarbeid med politiet

Høsten Møte mellom klassekontakter(foreldre), FAU-representanter og kontaktlærere på Gran ungdomsskole og Brandbu ungdomsskole. Hovedtema foreldrenettverk.  Bjoneroa får tilbud om å delta på Gran- eller Brandbu ungdomsskole.

Våren Politiet inn i 9. klasse på begge Gran ungdomsskole og Brandbu ungdomsskole for å snakke om forebygging i forhold til rus og kriminalitet. Elever på dagen og foreldre på kvelden. Bjoneroa får tilbud om å delta på Gran- eller Brandbu ungdomsskole.

FAU og KFU- viktige samarbeidspartnere

For at foreldrenettverk skal være en naturlig del av alle klassene, er FAU ved skolene en viktig part. Det samme er KFU. Det er ønskelig at alle FAU ved skolene og KFU har foreldrenettverk som tema på møtene sine gjennom skoleåret.

Foreldrenettverksmateriell som kan være til inspirasjon og hjelp finnes på Gran kommunes hjemmesider. Skriv foreldrenettverk Gran kommune i søkefeltet og klikk deg inn.

http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Grunnskole/Materiell-til-foreldrenettverken/

 Foreldrenettverksgruppa i Gran kommune

E-post: inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Publisert
16.12.2011
Sist endret
31.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte planer, rapporter, dokumenter m.v.