Kunst i offentlige rom og utsmykking

Boathouse Røykenvik
Skulptur Røykenvik Gran kommune

Kunst i offentlige rom
Gran er en av tre kommuner i Oppland som fikk en skulptur i gave fra Sparebankstiftelsen Dnb NOR i 2010. Den britiske kunstneren Rachel Whiteread har skapt skulpturen "Boathouse" i Røykenvik.

Whiteread er en av Storbritannias ledende samtidsskulptører. Hun har hatt flere offentlige oppdrag. Hun var den første kvinnen som vant den prestisjetunge Turner-prisen, i 1993. Hun regnes blant de såkalt Young British Artists.
Skulpturene hennes er ofte avstøpninger av hverdagsgjenstander, og som regel utgjør skulpturen "det negative rommet".

Skulptur Gran kommune og skulpturstopp.no

Ute i landskapet på utvalgte plasser i Oppland (Gran, Vågå, Sør-Fron og Lillehammer) har skulpturer av anerkjente samtidskunstnere dukket opp. Og flere vil komme på Østlandet.

I prosjektet Skulpturstopp inviteres anerkjente kunstnere til å lage en skulptur i en kommune. Kunstnerne får selv velge stedet der skulpturen skal stå og utformer verket tilpasset dette stedet. På den måten blir plassen en del av kunstverket.

Bak prosjektet, som er initiert av Sparebankstiftelsen DNB NOR, ligger et ønske om å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kunst. 
Les mer om prosjektet på http://skulpturstopp.no

Utsmykking
Gran kommune har vedtatt retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg.

Utsmykkingsordningen har som mål å:

  • Skape et trivelig miljø for de som arbeider i og besøker kommunenes bygg/anlegg.
  • Sikre midler til kunstnerisk utsmykking.
  • Sikre arbeidsoppdrag for kunstnere bosatt i kommunen/fylket.

Eksempler er "Stabbur for fugler" av Marit Gunhild Arnekleiv i sansehagen på Markatun  III. 

Publisert
16.12.2011
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00