Trompet/kornett

Kulturskolen tilbyr trompet/kornettundervisning gjennom korpsene. Korpsene tar inn medlemmer fra 3. klasse og oppover.

Trompet/kornettundervisningen er desentralisert rundt på skolene. Tid og sted varierer, og det tas så langt man kan hensyn til hvor flesteparten av elevene går på skole. For undervisningstider og -steder for innværende skoleår, se Tider og steder.

Lærere på trompet/kornett er Thomas Petersen (Gran Jente- og Guttekorps, Skolekorpset i Lunner) og Roar Bjerkehagen (Gran Jente- og Guttekorps, Brandbu skolekorps).

Har du lyst å spille trompet/kornett, ta kontakt med Brandbu skolekorps, Gran Jente- og Guttekorps eller Skolekorpset i Lunner.

Publisert
09.04.2013
Sist endret
09.12.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no