Trommesett

Kulturskolen tilbyr undervisning i trommesett rettet mot å spille i band.

Undervisningen gis på Granvang. For undervisningstider og -steder for inneværende skoleår, se Tider og steder.

Lærer på trommesett er Endre Gulbrandsen.

Du må søke om elevplass for å bli elev i kulturskolen. Informasjon om hvordan du søker finner du her.

Kulturskolen har også et undervisningstilbud i slagverk i samarbeid med korpsene. Les mer om slagverkundervisningen i korpene her

Publisert
20.01.2015
Sist endret
02.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no