Trekkspill

Kulturskolens trekkspillundervisning foregår i våre egne lokaler på Granvang. For undervisningstider og -steder for innværende skoleår, se Tider og steder.

Lærer på trekkspill er Eilev Øverbø.

Kulturskolen har noen trekkspill til utleie. Informasjon om leie av instrumenter finner du her. 

Du må søke om elevplass for å bli elev i kulturskolen. Informasjon om hvordan du søker finner du her.

Publisert
06.05.2013
Sist endret
02.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no