Utvidet musikktilbud

Nylig startet kulturskolen opp med utvidet musikktilbud for barn og unge som ikke finner sin plass i annen musikkundervisning.

Tilbudet er en møteplass hvor sang, spill og bevegelse står i sentrum. Andre aktiviteter kan være musikklytting, sangleker, ringdanser, eller å lage egne sanger. Man kan også få undervisning på et ønsket instrument. Vi vil ha fokus på en trygg atmosfære og at elevene skal bli godt kjent med hverandre. Dette skal være en arena for mestring, glede og mening. 

Vi forsøker å skreddersy tilbudet individuelt etter deltagernes behov, og både individuell og gruppeundervisning er mulig.

Siden tilbudet er så åpent, og målgruppen er så vid, setter vi pris på om søkerne skriver noen få stikkord om hvorfor dere valgte akkurat dette tilbudet. 

Elever med behov for assistent må ha med dette selv.

Tilbudet ledes av musikkterapeut Elisabeth Teigen Høghaug.

På grunn av ombyggingen på Granvang, vil tilbudet høsten 2015 foregå på Trintom, på tirsdager. Vi starter opp tirsdag 13. oktober 2015, og undervisningen blir i tidsrommet 17.30 - 19.30. Gruppesammensetning og eksakt tidspunkt for de ulike gruppene vil vi sette i samråd med elever og foresatte. 

Du må søke om elevplass for å bli elev i kulturskolen. Informasjon om hvordan du søker finner du her.

Publisert
03.09.2015
Sist endret
08.08.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no