Musikk i livets begynnelse

Musikk i livets begynnelse er vårt tilbud til de aller minste barna, – og til deres foreldre.

Musikalsk samvær skaper rom for meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser. Mor, far eller andre omsorgspersoners stemme og kropp i rytmisk aktivitet, sang og lek, skaper trygghet og glede hos små barn.

Musikk et også viktig kommunikasjonsmiddel. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. Sangen styrker det nære og viktige samspillet mellom foreldre og barn.

Bånsuller ved leggetid roer ned både voksne og barn. Musikk kan også skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser hos barnet.

Hos oss kan du være med på kurs for barn og mor/far. 

Kursholder: Audhild Haugestøl Strømnes
Alder og antall plasser: Det er plass til 12 barn på hver gruppe. Alder 0–1 år.
Sted: Granvang, Veslesalen
Tid: Torsdager kl. 10.30-11.15
Periode: Kurset varer åtte uker, og starter opp etter henholdsvis vinter- og høstferie.
Pris: kr 500,–

Du må søke om elevplass for å bli elev i kulturskolen. Informasjon om hvordan du søker finner du her.

Publisert
20.09.2012
Sist endret
02.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no