Horn

Kulturskolen tilbyr hornundervisning gjennom korpsene. Korpsene tar inn medlemmer fra 3. klasse og oppover.

Hornundervisningen er desentralisert rundt på skolene. Tid og sted varierer, og det tas så langt man kan hensyn til hvor flesteparten av elevene går på skole. For undervisningstider og -steder for innværende skoleår, se Tider og steder.

Lærer på horn er Roar Bjerkehagen (Gran Jente- og Guttekorps) og Thomas Petersen (Skolekorpset i Lunner).

Har du lyst å spille horn, ta kontakt med Gran Jente- og Guttekorps eller Skolekorpset i Lunner.

Publisert
09.04.2013
Sist endret
09.12.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no