UKM

UKM er en ungdomsfestival, med ungdom på, rundt og bak scenen. Vi ønsker å ha ungdom med i alle ledd, så her er det nesten bare fantasien som setter begrensninger for hva du kan delta med!

Hva er UKM?
UKM (Ung Kultur Møtes) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesfestival som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Hvem kan delta på UKM?
Ungdommer i alderen 10 til 20 år kan delta på UKM lokalmønstring. For å bli sendt videre til fylkesfestival må man være 13 år.
Deltar du med en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 10 og 20 år, eller 13 og 20 år for å kunne gå videre til fylkesfestivalen.

Hva kan jeg delta med?
Du kan delta med alt! Alt som kan vises fram på en scene eller i en utstilling, passer på UKM. I tillegg kan du delta som konferansier, som scenetekniker eller innen media.

Når og hvor foregår UKM?
Lunner og Gran kommuner arrangerer hvert år felles UKM i Hadeland kultursal. UKM 2018 arrangeres lørdag 10. februar.

Hva er målet med UKM, og hva kan jeg vinne?
Målet er å ha det gøy, lære, og å møte andre som liker det samme som deg. Alle får en liten, skriftlig tilbakemelding fra juryen, og noen plukkes ut til å representere Lunner og Gran på fylkesfestival.

Hvordan melder jeg meg på?
All påmelding skjer på www.ukm.no, og påmeldingen åpner 1. desember hvert år.

Spørsmål?
Lurer du på noe, ta kontakt med UKM-kontakt Inger Greftegreff Frydenlund, kontaktinformasjon finner du til høyre på siden. 

Publisert
27.07.2011
Sist endret
02.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no