Søknad om elevplass

For å bli elev ved Hadeland kulturskole må du søke om elevplass.

For nye elever:
Nye elever registrerer seg gjennom elektronisk søknadsskjema.

Gå til søknadsskjema for nye elever. 

For allerede registrerte elever:
For allerede registrerte elever er brukernavnet elevens fødselsdato (ddmmåå). Bruk tilsendt passord, eller få nytt ved å trykke på glemt passord i påloggingsvinduet. 

Gå til søknadsskjema og innlogging for nåværende og tidligere elever. 

Obs! Har du problemer med å registrere barnet ditt? Hvis hun/han vært elev i kulturskolen tidligere, er det viktig at foresatte bruker samme e-postadresse som er registrert fra før. 

Vil du bli medlem i korps eller teatergruppe?

Hvis du vil bli medlem i et korps eller i en teatergruppe, så tar du kontakt med disse direkte. Se "Eksterne lenker" til høyre på denne siden for kontaktinformasjon. 

Har du ikke mulighet til å fylle ut elektroniske skjema internett?

Hvis du ikke har mulighet til å fylle inn elektronisk søknad selv, så kan du ta kontakt med kommunetorget på telefon 61 33 84 00 eller kulturskolens administrasjon på telefon 61 39 22 70, så hjelper vi deg med å fylle inn skjemaet.

Kommunikasjon med hjemmet

Vi kommuniserer nå elektronisk med hjemmet. Dvs. at vi sender ut informasjon om opptak, endringer, prosjekter, konserter o.l. på e-post. Vi gir også melding via SMS om endringer på kort varsel, som f.eks. varsel om vikar eller avlyst undervisning.  

Gi oss beskjed hvis du endrer din kontaktinformasjon

Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til elever og foresatte. Hvis dere flytter, får nytt telefonnummer eller nye e-postadresse, så kan dere logge inn og endre opplysningene selv. 

Utmelding

Utmeldig sender dere oss på e-post til kulturskolen@gran.kommune.no. Fristene for utmelding er 1. desember for å slutte etter høstsemesteret og 15. mai for slutte etter vårsemesteret. Ellers viser vi til vår betingelser som må aksepteres ved innsending av søknad. 

Publisert
29.01.2015
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no